HomeHelpZnaky

ASCII znaková sada

Psaní znaků kombinací ALT + číslo

Characters of ASCII Table (decimal)
No. Char Name   No. Char Name   No. Char Name
 Alt 0-31    systémové znaky    Alt + 32    mezera,      Alt + 33 !  vykřičník
 Alt + 34 "  uvozovky    Alt + 35 #  mřížka    Alt + 36 $  dolar, string
 Alt + 37 %  procento    Alt + 38 &  ampersand    Alt + 39 '  apostrof
 Alt + 40 (  kulatá závorka    Alt + 41 )  kulatá závorka    Alt + 42 *  hvězdička, krát
 Alt + 43 +  plus    Alt + 44 ,  des. čárka    Alt + 45 -  mínus
 Alt + 46 .  tečka    Alt + 47 /  lomeno, děleno    Alt + 48 0  nula
  arabské číslice  (48-57)  
 Alt + 57 9  devítka    Alt + 58 :  dvojtečka    Alt + 59 ;  středník
 Alt + 60 <  ostrá nerovnost    Alt + 61 =  rovnost    Alt + 62 >  ostrá nerovnost
 Alt + 63 ?  otazník    Alt + 64 @  zavináč, at    Alt + 65 A  velké A
  Velká písmena latinské abecedy  (65-90)  
 Alt + 88 X  velké iks    Alt + 89 Y  velké ypsilon    Alt + 90 Z  velké zet
 Alt + 91 [  hranatá závorka    Alt + 92 \  zpětné lomítko    Alt + 93 ]  hranatá závorka
 Alt + 94 ^  stříška, mocnina    Alt + 95 _  podtržítko    Alt + 96 `  jedn. uvozovka
 Alt + 97 a  malé a malá písmena latinské abecedy (97-122)  Alt + 122 z  malé zet
 Alt + 123 {  složená závorka    Alt + 124 |  oddělovač    Alt + 125 }  složená závorka
 Alt + 126 ~  tilda, vlnovka    Alt + 127  čtvereček    Alt +0128  Euro
Rozšířená znaková sada ASCII (128-255)
 Alt + 129 ü  přehlasované u    Alt + 130 é  dlouhé e    Alt + 131 â  a se stříškou
 Alt + 132 ä  přehlasované a    Alt + 133 ů  kroužkované u    Alt + 134 ć  c s čárkou
 Alt + 135 ç  c    Alt + 136 ł      Alt + 137 ë  přehlasované e
 Alt + 138 Ő  přehlasované O    Alt + 139 ő  přehlasované o    Alt + 140 î  i